Letöltések

 Tame Your Monsters - Grammar

 

Legújabb, azoknak készült, akiknek csak bizonyos nyelvtani területeken vannak hiányosságaik, vagy csak egy-egy nyelvtani egységet szeretnének átismételni. A sorozat füzeteiben megtalálható az összes fontosabb nyelvtani rész, magyar nyelv? magyarázattal, rengeteg gyakroló feladattal valamint az ellen?rzést segít? megoldókulccsal.

 

A sorozat kötetei:

1.  Tame Your Monsters - Present tenses

 

Mit találsz a füzetben?

Az angol nyelvben 'jelen idej?séget' kifejez? összes lehet?séget:

Present simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Will.

 

2. Tame Your Monsters - Past tenses

Mit találsz a füzetben?
 
Az angol nyelvben 'múlt idej?séget' kifejez? összes lehet?séget:
 
Past simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, "Used to".
 
3. Tame Your Monsters - Future tenses
 
Mit találsz a füzetben?
 
Az angol nyelvben 'jöv? idej?séget' kifejez? összes lehet?séget:
 
"Might", Future simple, "Be going to", Present Continuous, Present Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous.
 
4. Tame Your Monsters - Passive voice, Conditional, If only / I wish
 
Mit találsz a füzetben?
 
A passziv szerkezet, a feltételes mód és az óhajtó szerkezetek használatára vonatkozó tudnivalókat:
 
Passive voice, Conditional (5 szint), If only / I wish, Would prefer / would rather / had better, It's time / as if / as though.
 
5. Tame Your Monsters - Relative clauses, Reported Speech, Articles
 
Mit találsz a füzetben?
 
A vonatkozói mellékmondatok, a függ? beszéd, valamint a nével? használat tudnivalóit:
 
Relative clause (defining / non-defining), Reported speech/ questions/commands, Articles (definite/ non-definite).
 
6. Tame Your Monsters - Modal verbs
 
Mit találsz a füzetben?
 
Az angol nyelvben használatos összes módbeli segédigét, jelentéscsoportokra bontva:
 
Obligation/necessity, Ability, Permission, Prohibition, Intention and will, Possibility / Probablity, Other important modal verbs.
 
7. Tame Your Monsters - Az igenevek
 
Mit találsz a füzetben?
 
Az angol nyelvben használt összes igenevet (f?névi, melléknévi és határozói igenevek):
 
Gerund and infinitive, Present participle és past participle (folyamatos és befejezett melléknévi igenév), Present participle and past participle (folyamatos és befejezett határozói igenév).